Re-integratie

Is er twijfel is ontstaan of een medewerker weer volledig kan terugkeren in het eigen werk of een andere functie in of buiten uw organisatie?

Mewin kan op basis van de arbeidsmogelijkheden, die zijn vastgesteld door de bedrijfsarts, een advies uitbrengen door weging belasting en belastbaarheid van een medewerker in werk. Zijn de eigen werkzaamheden passend, passend te maken of zijn er binnen de eigen organisatie (spoor1) andere structurele en voldoende loonwaardige werkzaamheden? Ook kan het zijn dat er gekeken moet worden naar re-integratiemogelijkheden op de externe arbeidsmarkt (spoor 2).

In een rapportage wordt duidelijk onderbouwd wat wel en niet passend is en waarom niet. Deze rapportage bevat heldere adviezen voor het vervolgtraject van de re-integratie.