Herplaatsing

Heeft u twijfel of de aangeboden gecreëerde functie wel passend is, dan kunt u een herplaatsingsonderzoek aanvragen.

Mewin beoordeelt en adviseert of herplaatsing in een nieuwe functie passend is bij de door de bedrijfsarts vastgestelde arbeidsmogelijkheden van een medewerker en of dit kan leiden tot een duurzame herplaatsing.
Een duidelijk advies op basis van weging belasting en belastbaarheid van functie mag u verwachten.