Dossieranalyse

Heeft u één of meerdere langdurige en/of complexe dossiers?

Mewin kan voor u een dossieranalyse maken en kijken of het dossier voldoet aan de wettelijke verplichtingen (o.a. Wet Verbetering Poortwachter) en adviseren over vervolgstappen, financiële aspecten en risico’s voor werkgever en medewerker

In een adviesrapportage vindt u de volgende punten uitgewerkt:

  • Overzicht van de uitgevoerde activiteiten in het dossier
  • Inzicht in de mate waarin voldaan is aan de wettelijke eisen
  • Advies over eventuele reparaties binnen het dossier
  • Advies over de vervolgstappen bij de begeleiding van uw medewerker
  • Inzicht in de financiële aspecten en risico’s voor werkgever en medewerker