Heroverweging

Is er sprake van een wijziging van de belastbaarheid van een medewerker?

Mewin kan de conclusies van een eerder arbeidsdeskundig onderzoek in heroverweging nemen, indien de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat belastbaarheid van een medewerker is gewijzigd. Deze heroverweging gebeurt door middel van een verkort arbeidsdeskundig onderzoek.
Wat betekent deze wijziging voor de re-integratiekansen van een medewerker. Een duidelijk advies voor het vervolgtraject van de re-integratie mag u verwachten.