Over mij

Mewin is opgericht door Jolanda Hiemstra, een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid met oog voor Mens Werk en Inkomen. Mewin richt zich op het ondersteunen, verbeteren of inrichten van verzuimprocessen en verzuimbegeleiding. De focus ligt daarbij op het inzichtelijk maken en beperken van de financiële schade voor zowel de werkgever als de werknemer.

Naast de procesbegeleiding kunt u voor arbeidsdeskundige onderzoeken ook terecht bij Mewin.

Regie, korte lijnen en persoonlijke ondersteuning.

Elke ziekmelding is uniek dus elke oplossing is maatwerk. Kleinere bedrijven hebben andere ondersteuning nodig dan grotere bedrijven. Een persoonlijk gesprek, een rondleiding door uw bedrijf geeft mij de mogelijkheid om met u mee te kunnen denken.

Veelal zijn loonkosten hoogste kosten binnen uw bedrijf . Dit is acceptabel als het zich vertaalt in arbeid, maar wat als uw werknemer ziek wordt?
Gemiddeld kost een verzuimende werknemer in Nederland zo’n € 250 per dag, rekening houdend met zowel het door te betalen loon als alle bijkomende kosten.

Een werkgever draagt bij ziekteverzuim een financiële verantwoordelijkheid van 12 jaar. Dit  kan ook gelden voor werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Verzuim kan de continuïteit van uw bedrijf aardig onder druk zetten. Een snelle en duurzame hervatting in het arbeidsproces is dan ook van groot belang voor u, maar ook voor uw werknemer. Want voor de werknemer is het hebben van werk de beste sociale zekerheid.

Mewin is van mening dat een goede regie, persoonlijk advies en kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, u kunnen helpen verzuimkosten te beperken!